Οι τομείς στους οποίους μπορώ να σας βοηθήσω και να σας καθοδηγήσω είναι η Γανοθεραπεία - Μυκοθεραπεία, η Αρωματοθεραπεία και το Μασάζ, η Ανθοθεραπεία Dr. Bach, και με τεχνικές αυτοβελτίωσης και αυτοθεραπείας

 

Τεχνικές αυτοβελτίωσης και αυτοθεραπείας

Αναλαμβάνω την εκπαίδευση σας σε τεχνικές που προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία σε:

  • Ειδικές Ασκήσεις Γυμναστικής προερχόμενες κυρίως από στάσεις της Γιόγκα που προάγουν την υγεία και ευεξία
  •  Τεχνικές Αρωματοθεραπευτικού Μασαζ ,
  • Τεχνικές σωστής Αναπνοής για σωστή οξυγόνωση που προσφέρει αποβολή τοξινών, ηρεμία και χαλάρωση, αυτοέλεγχο
  • Θετικής σκέψης - Θετικών προβολών – τεχνικές Θεραπευτικού Οραματισμού για προσέλκυση αφθονίας, υγεία, αγάπης κλπ

Ξυπνήστε τις θεραπευτικές ικανότητες του οργανισμού σας, αναλάβετε την ευθύνη για την κατάσταση της υγείας σας και απολαύστε τα οφέλη!