Οι επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες στην ανδρική στειρότητα και η χρήση αντιοξειδωτικών

2015-11-30 10:17

Εδώ γίνεται μια αναφορά για τις επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες στην γονιμότητα των ανδρών και συστήνει την χρήση αντιοξειδοτικών για την θεραπεία της αντρικής στειρότητας https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9159248