Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κινεζικών βοτάνων σε συνδυασμό με την εξωσωματική γονιμοποίηση

2015-11-30 09:59

Η μελέτη αυτή έγινε σε 433 υπογόνιμα ζευγάρια, έγινε παράλληλα με τα φάρμακα της εξωσωματικής και λήψη κινέζικων βοτάνων. Σκοπός της μελετης ήταν αξιολογηθούν τα αποτέλεσμα των κινεζικών βότανων σε συνδυασμό με την εξωσωματική γονιμοποίηση και την μεταφορά εμβρύου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα κινεζικά βοτανα αυξάνουν το πάχος του ενδομητρίου, βελτιώνουν την ποιότητα της γονιμότητας και του εμβρύου, προωθούν τα εμβρυϊκή εμφύτευση, ενισχύοντας έτσι το ποσοστό επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης / Χρησιμοποιώντας κινέζικα βότανα βελτιώνονται τα αποτελέσματα και η ασφάλεια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δείτε περισσότερα https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24992752